Hoe doen we dat:

• U kunt inschrijven op één voorstelling of concert, project, workshop of lessenserie per klas.
• Inschrijvingen moeten uiterlijk 1 juli binnen zijn. Gebruik het digitale formulier om de keuzes van alle groepen in te vullen.
• Communicatie via de mail cultuurmakelaar@deverbeeldingzeewolde.nl.
• Om een goede indeling voor het gehele programma te kunnen maken dient u een tweede keus kenbaar te maken.
• Inschrijvingen van meerdere groepen of een bouw van een school krijgen voorrang op individuele inschrijvingen van één groep.
• In de eerste weken van het schooljaar 2016-2017 ontvangt u van ons een bevestiging van de gehonoreerde keuzen.
• Daar waar staat basisonderwijs wordt ook bedoeld speciaal onderwijs. (overleg over specifieke doelgroepen is wenselijk).
• Alle contracten en afspraken met betrekking tot het programma van Verbeelding&CO lopen via De Verbeelding. Zij functioneert in deze als lokaal cultuurcoördinatiepunt en impresariaat.

Cultuurcoördinator:

Iedere school heeft een contactpersoon of I.C.C.er. Hierna te noemen CultuurCoördinator. Deze persoon:

  • download de PDF  en vult deze in.
  • inventariseert de keuzes van de groepsleerkracht, bouw of hele school en is verantwoordelijk voor de inschrijving van het programma.
  • houdt mail en post van De Verbeelding in de gaten wat betreft cultuureducatieve activiteiten.
  • zorgt dat collega’s op het juiste moment worden geïnformeerd.
  • neemt 3x per jaar deel aan de klankbordgroep Cultuur in De Verbeelding.

De planning en het vervolg:

  • 1 juli: Sluiting inschrijving.
  • September 2016: Honorering en bevestiging deelname van “Regeling combinatiefunctie cultuur Zeewolde”.
  • 9 september: Inspirerende start lustrumjaar 2016-2017; vrijdagmiddag vanaf half 4 Inspiratie en ontmoeting met het onderwijs van Zeewolde.
  • 10 september: Cultuur- en Sportmanifestatie op het plein en in De Verbeelding.

De financiën:

Dit programma aanbod wordt gefinancierd uit de combinatiefunctieregeling Cultuur, conform besluit van de gemeenteraad Zeewolde, mei 2016, aangevuld met een jaarlijkse eigen bijdrage van de scholen van € 7,- per leerling, conform besluit van het directieberaad op 15 april 2015. Facturering voor schooljaar 2016 -2017 vindt plaats aan het begin van het seizoen. De hoogte van de factuur wordt gebaseerd op de leerlingenaantallen per school op de teldatum oktober 2015 + 3%.