Klik hier om in te schrijven voor het cultuur-educatiefprogramma 2020/2021

Groep 1&2

Het Muizentheater van Victor en Mimou
Lopende poppenkast

Egeltje Elisabet gaat verven
Beeldend – Ella Steenmeijer

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
Dans – Balletschool Zeewolde

Eten van je eigen bordje
Keramiek – Annemiek Eradus

Bloemen
Wol vilten – Lyda Rump

Extra aanbod: N.M.E. – Water
Natuur- en milieu-educatie

.
.

Groep 3&4

Oma, mag ik mijn pop terug?
Voorstelling Theater Gnaffel – Elout Hol

Max en de maximonsters
Muziek – Sebastian Muziekonderricht Fredrike de Winter

Van polderklei naar droomhuis
Keramiek – Annemiek Eradus

Ondersteboven-binnenstebuiten
Dans – Balletschool Zeewolde

Veelkleurige koppen
Beeldend – Hiky Helmantel

Bijen
Wol vilten – Lyda Rump

Extra aanbod: N.M.E. – Water
Natuur- en milieu-educatie

Groep 5&6

Oma, mag ik mijn pop terug?
Voorstelling Theater Gnaffel – Elout Hol

Veelkleurige dansen
Werelddans – Daniel Sandu

Urban sketching
Schilderlessen – Gonny Geurts

Reis door je lijf
Dans – Balletschool Zeewolde

Natuur(lijk) schilderen
Beeldend – Ella Steenmeijer

Blaasmuziek is cool
Muziek – AMVZ Catharina Keekstra

Bodypercussie YEAH!
Muziek – Sebastian Muziekonderricht Fredrike de Winter

Groep 7&8

40 Rovers
Barry Emond, Wereldverteller

Een Wolk van Poëzie
Gedichtenproject

In de K.N.O.P.
Multidisciplinair – Rob van den Broek

Flashmob
Dans – dansdocenten

Accent op talent!
Dans – Balletschool Zeewolde

Verbeeldingsdag
Kunstkijken – Annemiek Eradus

Druk met zee
Stempelkunst – Hiky Helmantel

Voortgezet Onderwijs

Natuur
Beeldend – Ella Steenmeijer

Clip en klaar
Muziek – Sebastiaan Muziekonderricht

Land Art, Sealevel en meer
Kunstkijklessen door diverse kunstenaars met expositie in De Verbeelding

.

.

.

.

HOE DOEN WE HET?

 • U kunt inschrijven op één voorstelling of concert, project, workshop of lessenserie per klas.
 • Inschrijvingen moeten uiterlijk 8 juli binnen zijn.
 • De cultuurcoördinator gebruikt het digitale inschrijfformulier van de website om de keuzes van alle groepen in te vullen.
 • Communicatie via de mail naar de Cultuurmakelaar
 • Om een goede indeling voor het gehele programma te kunnen maken dient u een tweede keuze kenbaar te maken.
 • Inschrijvingen van meerdere groepen of een bouw van een school krijgen voorrang op individuele inschrijvingen van één groep.
 • In de eerste weken van het schooljaar 2020-2021 ontvangt u van ons een bevestiging van de gehonoreerde keuzen. De definitieve honorering wordt ondertekend op 18 september in paviljoen De Verbeelding.
 • Daar waar staat basisonderwijs wordt ook bedoeld speciaal onderwijs. (overleg over leeftijd, basis-, speciaal- en voorgezet onderwijs).
 • Bevorderen van samenwerking tussen (lokale) kunstinstellingen, culturele partners, het onderwijs en maatschappelijke partners. Met dit programma wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota Kunst en Cultuur Zeewolde 2014-2020. Stichting De Verbeelding Juni 2020

DE PLANNING en HET VERVOLG:

 •  8 juli: Sluiting inschrijving programma Verbeelding&CO 2020-2021.
 • 18 september: Honorering en bevestiging deelname van “Regeling combinatiefunctie cultuur Zeewolde”.

FINANCIËN:

Dit programma aanbod wordt gefinancierd uit de combinatiefunctieregeling Cultuur, conform besluit van de gemeenteraad Zeewolde, mei 2016, aangevuld met een jaarlijkse eigen bijdrage van de scholen van € 7,- per leerling, conform besluit van het directieberaad op 15 april 2015. Facturering voor schooljaar 2020-2021 vindt plaats aan het begin van het seizoen. De hoogte van de factuur wordt gebaseerd op de leerlingenaantallen per school op de teldatum oktober 2019 + 3%.

CULTUURCOÖRDINATOR:

Iedere school heeft een contactpersoon of I.C.C.er. Hierna te noemen CultuurCoördinator. Deze persoon:

 • vult het inschrijfformulier via de website in. Het wachtwoord wordt per e-mail verstuurd.
 • inventariseert de keuzes van de groepsleerkracht, bouw of hele school en is verantwoordelijk voor de inschrijving van het hele programma.
 • houdt mail en post van De Verbeelding in de gaten wat betreft cultuureducatieve activiteiten.
 • zorgt dat collega’s op het juiste moment worden geïnformeerd. Neemt deel aan de netwerkbijeenkomsten CultuurCoördinatoren in De Verbeelding.