BODYPERCUSSIE YEAH!

Lessenserie bodypercussie door Fredrike de Winter van Sebastian Muziekonderricht

Bodypercussie Yeah! is een lessenserie van 3 x 45 minuten. Tijdens de lessen leren de leerlingen verschillende bodypercussie ritmes met lichaam en stem die met elkaar gecombineerd worden tot swingende nummers. Een hoogtepunt is de Bodysound Blues waarin de leerlingen eigen lichaamsgeluiden bedenken die door de rest van de klas worden herhaald. Een zingende en swingende lessenserie vol energie en plezier!

Doelgroep 5, 6 basisonderwijs
Periode Hele seizoen 2020-2021
Tijd In overleg
Info 3 Lessen
Plaats In school