FleCk is het expertisecentrum cultuureducatie voor Flevoland en is het aanspreekpunt voor scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders die aan de slag willen met cultuuronderwijs en behoefte hebben aan advies, scholing en ondersteuning op dit gebied.

www.cultuureducatieflevoland.nlinfo@cultuureducatieflevoland.nl – 0320 727027