Verbeelding&CO: Cultuur voor Zeewolde

Voor het negende achtereenvolgende jaar biedt Verbeelding&CO een cultuureducatief programma voor kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar van Zeewolde. Het programma bevat zowel een binnenschools- als een buitenschools aanbod; mogelijk gemaakt door de inzet van de gelden uit de combinatiefunctionarisregeling cultuur en een goede samenwerking tussen het onderwijs van Zeewolde, de gemeente, stichting De Verbeelding en cultureel-maatschappelijke partners.

Door dit programma wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota Kunst en Cultuur Zeewolde 2014-2020.

Verbeelding&CO staat voor:

Samenwerking: tussen gemeente, scholen, maatschappelijke en culturele
partners, de cultuurmakelaar en stichting De Verbeelding

‘C’ultuur en ‘O’nderwijs

‘CO’mbinatiefunctionarisregeling

Doelstelling van het programma:

Vergroten van de actieve kunstbeoefening en deelname aan culturele activiteiten door kinderen

Vergroten kwaliteit van aanbod op gebied van kunst & cultuur voor kinderen in leeftijd basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs

Bevorderen van samenwerking tussen (lokale) kunstinstellingen, culturele partners, het onderwijs en maatschappelijke partners

De Cultuurmakelaar

Cultuurmakelaar, Marina van Arendonk, werkt in opdracht van stichting De Verbeelding en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het binnenschoolse cultuureducatieve programma. Samen met het basis- en voortgezet onderwijs is voor een Zeewoldens model gekozen.

Cultuur Educatie
Marina: “Ken je het gevoel “kopje onder” te gaan?  Dit gevoel had ik de afgelopen Corona-tijd. De  werkelijkheid is veranderd. Vandaag, 8 juni 2020,  mogen alle kinderen weer naar school. Na 3 maanden Corona-angst is het fijn om voor hen weer in een vertrouwde omgeving met vriendjes en vriendinnetjes hun juf of meester te ontmoeten. Ook nu is cultuureducatie van belang. Het is ontzettend belangrijk om kinderen uit hun eigen omgeving te halen en mee te nemen in een andere werkelijkheid. Je kunt altijd op een andere manier naar dingen kijken. Dat is iets waar kinderen veel behoefte aan hebben. Ik heb zo vaak gezien dat er voor kinderen veel verandert als ze dat hebben meegemaakt. Een van de ontroerendste momenten was die waarop een jongetje dansles kreeg. Je zag die bevrijding bij de ontdekking dat je je ook op een andere manier kunt uitdrukken. Juist die uitdrukkingswijze, de creativiteit en de verbeeldingskracht hebben we meer dan ooit nodig.

Kopje onder, boven komen en zwemmen naar de overkant, een mens bestaat voor 70% uit water, laat het stromen, Met samenwerkingspartner N.M.E. besteden we aandacht aan het thema ‘water’. Laat het stromen….

Aan het onderwijs vraag ik om ook in 2021 cultuur te laten stromen.

Met het nieuwe programma besteden we aandacht aan onze eigen veilige en schone leefomgeving. We blijven ook aandacht besteden aan de veelkleurigheid van alle inwoners van Zeewolde. Juist het besef van het verleden vraagt in de wereld van morgen om nieuwe oplossingen. Vraagt om creativiteit en lef om nieuwe paden te durven bewandelen. Cultuureducatie is bij uitstek de aanjager van creativiteit, verwondering, omkijken, omdenken… Vragen stellen over hoe en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Nieuwe waarden en grenzen leren kennen. Betekenis geven aan je eigen culturele omgeving. Verbeelding&CO wil daar aan bijdragen.”

Marina van Arendonk
Cultuurmakelaar stichting De Verbeelding

Mail cultuurmakelaar@verbeeldingenco.nl
Mobiel 06-4877 3829