Week van Zeewolde Werelddorp 2020 geannuleerd

Beste bezoeker, vriend en/of partner van Verbeelding&CO,

Het kabinet heeft maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding en gevolgen van het Corona-virus te beperken. In lijn met deze maatregelen hebben wij besloten om de Week van Zeewolde Werelddorp 2020 te annuleren.

Voor vragen kunt u mailen naar: cultuurmakelaar@verbeeldingenco.nl

Met vriendelijke groet,
Marina van Arendonk, Cultuurmakelaar Zeewolde

DE WEEK VAN ZEEWOLDE WERELDDORP 2020

Veelkleurige koppen is het thema van de week van Zeewolde Werelddorp 2020 van 20 t/m 24 april. Tijdens deze week vieren we met de scholen dat we wereldburger zijn, we vieren 75 jaar vrede en vrijheid. Om Zeewolde te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend kenmerk van ons dorp. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen en aan te moedigen, groeit Zeewolde als een dorp rijk aan variatie. We vieren ook onze eigen veilige en schone leefomgeving. Van Burkina Fasso tot aan Zeewolde proberen we met elkaar de ‘plastic soep’ te verminderen. We besteden aandacht aan de veelkleurigheid van alle inwoners van Zeewolde.

Zeewolde is nauwelijks een stip op de wereldkaart. Het besef dat we wereldburgers zijn net als alle andere bewoners van de wereld staat op deze dag in de aandacht. Het leren kennen en ontmoeten van andere culturen kan een feest zijn.  Het sluit hiermee aan bij de millennium-doelen die de gemeente Zeewolde vanaf 2000 ondersteunt. Muziek en dans is de taal die iedereen spreekt. De vlaggen staan voor vrede, compassie, kracht en wijsheid en het verspreiden daarvan.

In 2016 is voor de eerste keer Werelddorpdag georganiseerd. Deze dag is in samenwerking met alle scholen van Zeewolde, de gemeente, Stichting De Verbeelding, St. Qem  en Stichting Zeewolde Werelddorp tot stand gekomen.
Eén keer in de vier jaar is er een grote scholenactie om geld in te zamelen voor het dorp Gaonko in Burkina Fasso. De gemeente Zeewolde ondersteunt dit vanwege haar betrokkenheid bij de Millenniumdoelen. Stichting Zeewolde Werelddorp onderhoudt de vriendschapsband met Burkina Fasso. Een grote inzamelingsactie ten behoeve van educatie in het dorp Gaonko wordt het doel van 2020.

In de tussenliggende jaren willen we de thematiek van Werelddorpdag en de Millenniumdoelen niet uit het oog verliezen. Het directeurenplatform ZHZZ heeft in samenspraak met de Cultuurmakelaar Zeewolde in juni 2016 het besluit genomen om jaarlijks aandacht te besteden aan Werelddorpdag en de achterliggende doelstellingen.

Het onderwijs heeft toegezegd de minimale inspanning van het jaarlijks hijsen van de vlag op Werelddorpdag te ondersteunen. Eigen initiatieven, educatieve uitwerkingen of goede doelen acties liggen in de verantwoordelijkheid bij de scholen zelf.

Doelstelling:

  • het besef versterken dat wij wereldburgers zijn en omzien naar burgers over grenzen heen.
  • bewustwording dat diverse inwoners van Zeewolde uit verschillende culturen komen .
  • ontmoeting en verbinding, plezier beleven met diverse culturen in Zeewolde door middel van culturele activiteiten.
  • aandacht vragen voor Zeewolde Werelddorp, Wereldburgers, Wereldvrede.

Vervolg:
In 2020 organiseren stichting de Verbeelding, de Cultuurmakelaar Zeewolde, stichting QEM in samenwerking met de gemeente Zeewolde tijdens de week van Werelddorp Zeewolde in en om de Verbeelding een muzikaal en cultureel programma. Over het programma wordt u na concretisering, verder geïnformeerd. Dit samenwerkingsverband staat garant voor een unieke beleving.

Programma april 2020 in De Verbeelding

maandag 20 april

Vlag hijsen

dinsdag 21 april

Schoolconcerten Folkband Ackoord
16.00 – 17.00 uur Familieconcert vanaf 4 jaar

woensdag 22 april

10.00 – 11.30 uur Grenzeloos ontmoeten

10.00 – 16.00 uur Fiets voor Vrijheid!
Vliegtuigwrakkenfietspuzzeltocht t.b.v. Stichting Zeewolde Werelddorp vanaf De Verbeelding m.m.v. AMVZ en vele vrijwilligers

16.00 – 17.00 uur Vrijheidsconcert
met optredens van Sebastiaan muziekonderricht.

donderdag 23 april

16.00 – 17.00 uur Expositie 75 jaar Vrijheid
Tevens afsluiting gedichtenwedstrijd met jeugdraad

18.45 – 20.00 uur Dansoptredens volksdansgroepen De Wetering en RavBrachot

vrijdag 24 april

11.00 uur Bekendmaking opbrengst en persmoment Stichting ZWD mmv. voorzitter: K. Hopster

Vlag Strijken

DE WEEK VAN ZEEWOLDE WERELDDORP 2020

Veelkleurige koppen is het thema van de week van Zeewolde Werelddorp 2020 van 20 t/m 24 april. Tijdens deze week vieren we met de scholen dat we wereldburger zijn, we vieren 75 jaar vrede en vrijheid. Om Zeewolde te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend kenmerk van ons dorp. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen en aan te moedigen, groeit Zeewolde als een dorp rijk aan variatie. We vieren ook onze eigen veilige en schone leefomgeving. Van Burkina Fasso tot aan Zeewolde proberen we met elkaar de ‘plastic soep’ te verminderen. We besteden aandacht aan de veelkleurigheid van alle inwoners van Zeewolde.

Zeewolde is nauwelijks een stip op de wereldkaart. Het besef dat we wereldburgers zijn net als alle andere bewoners van de wereld staat op deze dag in de aandacht. Het leren kennen en ontmoeten van andere culturen kan een feest zijn.  Het sluit hiermee aan bij de millennium-doelen die de gemeente Zeewolde vanaf 2000 ondersteunt. Muziek en dans is de taal die iedereen spreekt. De vlaggen staan voor vrede, compassie, kracht en wijsheid en het verspreiden daarvan.

In 2016 is voor de eerste keer Werelddorpdag georganiseerd. Deze dag is in samenwerking met alle scholen van Zeewolde, de gemeente, Stichting De Verbeelding, St. Qem  en Stichting Zeewolde Werelddorp tot stand gekomen.
Eén keer in de vier jaar is er een grote scholenactie om geld in te zamelen voor het dorp Gaonko in Burkina Fasso. De gemeente Zeewolde ondersteunt dit vanwege haar betrokkenheid bij de Millenniumdoelen. Stichting Zeewolde Werelddorp onderhoudt de vriendschapsband met Burkina Fasso. Een grote inzamelingsactie ten behoeve van educatie in het dorp Gaonko wordt het doel van 2020.

In de tussenliggende jaren willen we de thematiek van Werelddorpdag en de Millenniumdoelen niet uit het oog verliezen. Het directeurenplatform ZHZZ heeft in samenspraak met de Cultuurmakelaar Zeewolde in juni 2016 het besluit genomen om jaarlijks aandacht te besteden aan Werelddorpdag en de achterliggende doelstellingen.

Het onderwijs heeft toegezegd de minimale inspanning van het jaarlijks hijsen van de vlag op Werelddorpdag te ondersteunen. Eigen initiatieven, educatieve uitwerkingen of goede doelen acties liggen in de verantwoordelijkheid bij de scholen zelf.

Doelstelling:

  • het besef versterken dat wij wereldburgers zijn en omzien naar burgers over grenzen heen.
  • bewustwording dat diverse inwoners van Zeewolde uit verschillende culturen komen .
  • ontmoeting en verbinding, plezier beleven met diverse culturen in Zeewolde door middel van culturele activiteiten.
  • aandacht vragen voor Zeewolde Werelddorp, Wereldburgers, Wereldvrede.

Vervolg:
In 2020 organiseren stichting de Verbeelding, de Cultuurmakelaar Zeewolde, stichting QEM in samenwerking met de gemeente Zeewolde tijdens de week van Werelddorp Zeewolde in en om de Verbeelding een muzikaal en cultureel programma. Over het programma wordt u na concretisering, verder geïnformeerd. Dit samenwerkingsverband staat garant voor een unieke beleving.