WERELDDORPDAG 2021

 

 

Veelkleurige koppen was het thema van de week van Zeewolde Werelddorp 2020. Een jaar later besteden we op Werelddorpdag nog steeds aandacht met de scholen aan diversiteit, vrijheid en dat we wereldburger zijn. Om Zeewolde te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend kenmerk van ons dorp. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen en aan te moedigen, groeit Zeewolde als een dorp rijk aan variatie. We vieren ook onze eigen veilige leefomgeving. Van Burkina Fasso tot aan Zeewolde proberen we met elkaar aandacht te schenken aan de veelkleurigheid van alle inwoners van Zeewolde.

Zeewolde is nauwelijks een stip op de wereldkaart. Het besef dat we wereldburgers zijn net als alle andere bewoners van de wereld staat op deze dag in de aandacht. Het leren kennen en ontmoeten van andere culturen kan een feest zijn.  Het sluit hiermee aan bij de millennium-doelen die de gemeente Zeewolde vanaf 2000 ondersteunt. Muziek en dans is de taal die iedereen spreekt. De vlaggen staan voor vrede, compassie, kracht en wijsheid en het verspreiden daarvan.

In 2016 is voor de eerste keer Werelddorpdag georganiseerd. Deze dag is in samenwerking met alle scholen van Zeewolde, de gemeente, Stichting De Verbeelding, St. Qem  en Stichting Zeewolde Werelddorp tot stand gekomen.
Eén keer in de vier jaar is er een grote scholenactie om geld in te zamelen voor het dorp Gaonko in Burkina Fasso. De gemeente Zeewolde ondersteunt dit vanwege haar betrokkenheid bij de Millenniumdoelen. Stichting Zeewolde Werelddorp onderhoudt de vriendschapsband met Burkina Fasso. 

In de tussenliggende jaren willen we de thematiek van Werelddorpdag en de Millenniumdoelen niet uit het oog verliezen. Het directeurenplatform ZHZZ heeft in samenspraak met de Cultuurmakelaar Zeewolde in juni 2016 het besluit genomen om jaarlijks aandacht te besteden aan Werelddorpdag en de achterliggende doelstellingen.

Het onderwijs heeft toegezegd de minimale inspanning van het jaarlijks hijsen van de vlag op Werelddorpdag te ondersteunen. Eigen initiatieven, educatieve uitwerkingen of goede doelen acties liggen in de verantwoordelijkheid bij de scholen zelf.

Doelstelling:

  • het besef versterken dat wij wereldburgers zijn en omzien naar burgers over grenzen heen.

  • bewustwording dat diverse inwoners van Zeewolde uit verschillende culturen komen .

  • ontmoeting en verbinding, plezier beleven met diverse culturen in Zeewolde door middel van culturele activiteiten.

  • aandacht vragen voor Zeewolde Werelddorp, Wereldburgers, Wereldvrede.

Vervolg:
In 2021 organiseren stichting de Verbeelding en de Cultuurmakelaar Zeewolde in samenwerking met de gemeente Zeewolde tijdens Werelddorpdag in en om de Verbeelding een muzikaal en cultureel programma. Over het programma wordt u na concretisering, verder geïnformeerd. Dit samenwerkingsverband staat garant voor een unieke beleving.