Verbeelding&CO: Cultuur voor Zeewolde

Voor het zesde achtereenvolgende jaar biedt De Verbeelding een cultuureducatief programma voor kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar van Zeewolde. Het programma bevat zowel een binnenschools- als een buitenschools aanbod; mogelijk gemaakt door de inzet van de gelden uit de combinatiefunctionarisregeling cultuur en een goede samenwerking tussen het onderwijs van Zeewolde, de gemeente, stichting De Verbeelding en cultureel-maatschappelijke partners.

Door dit programma wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota Kunst en Cultuur Zeewolde 2014-2020.

Verbeelding&CO staat voor:

Samenwerking: tussen gemeente, scholen, maatschappelijke en culturele
partners, de cultuurmakelaar en stichting De Verbeelding

‘C’ultuur en ‘O’nderwijs

‘CO’mbinatiefunctionarisregeling

Doelstelling van het programma:

Vergroten van de actieve kunstbeoefening en deelname aan culturele activiteiten door kinderen

Vergroten kwaliteit van aanbod op gebied van kunst & cultuur voor kinderen in leeftijd basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs

Bevorderen van samenwerking tussen (lokale) kunstinstellingen, culturele partners, het onderwijs en maatschappelijke partners

De Cultuurmakelaar

Cultuurmakelaar, Marina van Arendonk, werkt in opdracht van stichting De Verbeelding, en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het binnenschoolse cultuureducatieve programma. Samen met het basis- en voortgezet onderwijs is voor een Zeewoldens model gekozen.

Cultuur Educatie
Marina: “100 jaar Zuiderzeewet = 100 jaar Flevolandse cultuur. Als pioniersdochter ben ik trots op Flevoland. De wereld van morgen vraagt echter om nieuwe oplossingen; vraagt om creativiteit en lef om nieuwe paden te durven bewandelen. Cultuureducatie is bij uitstek de aanjager van creativiteit, verwondering, omkijken, omdenken… Vragen stellen over hoe en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Nieuwe waarden en grenzen leren kennen. Betekenis geven aan je eigen culturele omgeving. Verbeelding&CO wil daar aan bijdragen”.

Marina van Arendonk
Cultuurmakelaar stichting De Verbeelding

Mail cultuurmakelaar@verbeeldingenco.nl
Mobiel 06-4877 3829