Natuur- en milieu-educatie: – Water

In Zeewolde wordt op initiatief van de gemeente met de 12 basisscholen eens per twee jaar een project uitgevoerd op het gebied van natuur- en milieueducatie. Voor het voorjaar 2021 (mei, juni 2021) is in overleg met het onderwijs gekozen voor het thema ‘Water’. Kinderen van nu zijn de volwassenen van overmorgen. Hen bewust laten worden van de keuzen die je kunt maken is een investering in hun gedrag op het gebied van milieueducatie.

Klik hier om naar de nme-gids te gaan

Watermuziek zingen en spelen, groep 1 & 2

Fredrike de Winter komt twee keer in de klas om een watermuziekles te geven. Er wordt een waterlied aangeleerd, natuurlijk wordt er ook watermuziek gemaakt. Aan het einde van de 2e les is de juf in staat om samen met haar groep zelf watermuziek te maken.

Doelgroep 1, 2 basisonderwijs
Periode mei-juni 2021
Tijd 2 x 30 minuten
Info 2 opeenvolgende lessen op afspraak
Dit project kan in samenwerking met de digitale leerlijn van de Culturele Haven worden ingezet
Plaats Op school

Watermuziek klinkt in Zeewolde, groep 3

Noortje Huiskens komt twee keer in de klas en leert de kinderen te luisteren naar Zeewoldense watergeluiden. In de tweede les is er een klein concert met de dwarsfluit.

Doelgroep 3 basisonderwijs
Periode mei-juni 2021
Tijd 2 x 30 minuten
Info 2 opeenvolgende lessen op afspraak
Dit project kan in samenwerking met de digitale leerlijn van de Culturele Haven worden ingezet
Plaats Op school

 

Orkest met watermuziek, groep 4

Anja Oosterbeek komt twee keer in de klas en leert de kinderen muziek maken met water. Het bouwen van een waterorgel met flessen, maar ook watergeluiden met emmers water, plastic bekertjes, sponzen en half gevulde klotsende flesjes, behoort tot de mogelijkheden. Ook de regen wordt nagebootst met instrumenten en de leerlingen leren regenbuizen maken.

Docente Anja Oosterbeek biedt dit programma aan vanuit Muziekplaza.

Doelgroep 4 basisonderwijs
Periode mei-juni 2021
Tijd 2 x 45 minuten
Info 2 opeenvolgende lessen op afspraak
Dit project kan in samenwerking met de digitale leerlijn van de Culturele Haven worden ingezet
Plaats Op school