GRENZELOOS ONTMOETEN – CULTUURIMPULS

Met de wandelgroep ‘Fit in Beweging’ wordt één keer in de hand het wekelijkse wandelrondje gecombineerd met een bezoek aan een expositie in De Verbeelding. Concreet betekent dit een rustige wandeling van ongeveer 20-25 minuten, daarna ontvangst met koffie/thee en aansluitend een rondleiding of activiteit. De ‘Fit in Beweging’ wandelaars genieten enorm. Ze komen in aanraking met dingen die ze zelf nooit actief opzoeken. Deze cultuurimpuls is mogelijk door een leuke samenwerking met de Atletiekvereniging, de Cultuurmakelaar en gastvrouwen van De Verbeelding. Eén keer in de maand op woensdagmorgen welkom. Ook bewoners van ouderencentra in Zeewolde kunnen zich hierbij aansluiten. Ook andere doelgroepen die graag met begeleiding komen, zijn deze ochtend van harte welkom. Grenzeloos en ontmoeting staat centraal!