Met vertegenwoordigers van de gemeente, Stichting Werelddorp Zeewolde, Stichting de Verbeelding en de scholen is met veel genoegen teruggekeken naar het eerste succes van WERELDDORPDAG 2016. Diana van der Es stelde geheel gratis, samen met Rob van den Broek een prachtig fotoboek samen van deze dag. Donderdag 9 juni werd dit fotoboek overhandigd aan voorzitter Roel Hijne van het directieberaad ZHZZ Zeewolde.

Naast de kleurrijke werelddorpvlag krijgt elke school dit fotoboek als dank voor de fantastische bijdrage voor Stichting Werelddorp Zeewolde. De scholen hebben 12.000 euro bij elkaar gespaard. Daarnaast hebben activiteiten buiten school, zoals de Kunstveiling in De Verbeelding nog eens 12.000 euro opgebracht. Een prachtig resultaat volgens voorzitter Piet Stam.

WERELDDORPDAG wordt in de toekomst nogmaals georganiseerd. De gemeente heeft toegezegd

dit evenement vanuit de Millenniumdoelen financieel te blijven ondersteunen. Cultuurmakelaar en Stichting de Verbeelding zullen dit initiatief samen met de scholen vorm geven. Elke school draagt op een geheel eigen wijze bij aan het doel en de actie. De werelddorpvlag mag voortaan jaarlijks wapperen.

ik wil tekst er in knikkeren