Nieuw project scholenactie 2020

In april gaan de 12 Zeewolder basisscholen ( en de groepen 1 en 2 van de Levant) meewerken aan een sponsoractie voor Gaongho. Het is nodig om het voortgezet onderwijs in Gaongho te stimuleren; doel is dan ook de realisatie van 4 klaslokalen en toiletvoorzieningen. De activiteiten sluiten aan op de week van Zeewolder Werelddorp Er wordt in die laatste 2 weken ook gewerkt aan de culturele vorming van de leerlingen: Zo wordt er door cultuurmakelaar Marina van Arendonk, kunstenaars en docenten aandacht besteed aan : 75 jaar leven in vrijheid, besef over milieu en over het wereldburger zijn.  

Nieuwe huisstijl Stichting Zeewolde Werelddorp

De stichting kent verschillende mediauitingen: de brochure, de website,de nieuwsbrief,etc. Het werd tijd om de media,qua huisstijl op elkaar aan te sluiten. Met hulp van Online Compas maakten we tevens een nieuw logo en een nieuwe website.(www.zeewolde-werelddorp.nl) Als webmaster fungeert ons bestuurslid Paul Bosveld.

Opvolging Piet Stam

Ons boegbeeld, Piet Stam, maakte 2 jaar geleden al plaats voor een nieuwe voorzitter.Als penningmeester heeft hij de laatste jaren nog volop meegedaan om de nieuwe voorzitter, Koos Hopster, wegwijs te maken. Nu is het moment om de rol van penningmeester over te dragen aan zijn kleindochter Floor Stam.

Op de bekende, enthousiaste manier werkt hij in 2020 nog volop mee aan de scholenactie. De stichting is Piet zeer grote dank verschuldigd over zijn grote inzet, hij heeft op allerlei manieren de kar getrokken in zijn toewijding voor Burkina Faso

Omstandigheden Burkina Faso

Op zaterdag 22-11 waren we aanwezig op de ingelaste bijeenkomst van het Burkina Faso platform Nederland. In aanwezigheid van de ambassadeur van Burkina Faso in Nederland en België spraken we over de toenemende onveiligheid. Jihadistische Terreurgroepen uit Mali infiltreren steeds dieper in Burkina Faso en vermoorden daar onschuldige burgers. Kerken, hotels, mijnwerkers, vormen concrete doelen. Er zijn vaak meerdere slachtoffers te betreuren. Men wil wanorde creëren in dit arme land. De oogst wordt bemoeilijkt,want boeren durven het land vaak niet meer op. Ook wordt geronseld onder jongeren. In een gezamenlijke aanpak proberen Franse militairen, ondersteund door troepen uit Mauritanië,Mali en Burkina Faso een eind te maken aan deze lafhartige aanvallen. Voor buitenlanders is Burkina Faso niet meer veilig.