WATERDICHT: 100 jaar Zuiderzeewet = 100 jaar Flevolandse Cultuur

14 juni 2018 is het 100 jaar geleden dat de wet op de Zuiderzee werd ondertekend. Aan dit besluit hebben wij het huidige Flevoland te danken. De betekenis van dijken water en polderwerk heeft een enorme impact in Nederland en omliggende landen. Maar ook op de mensen die in dit gebied wonen. Het vieren van 100 jaar Zuiderzeewet is een prachtig aanleiding om vanuit verschillende perspectieven naar ons eigen bestaan te kijken. Vanuit het programma Verbeelding&CO ondersteunen we de scholen met cultuureducatie en extra voorstellingen rondom dit thema.

HELE BASISSCHOOL en de EIND-EXPOSITIE
Stichting de Verbeelding biedt de scholen de kans om vanaf groep 1 tot en met groep 8 te exposeren in het mooie paviljoen. Deze expositie wordt aangevuld aan de expositie WATERDICHT van diverse Flevolandse kunstenaar. Ouders en kinderen zijn op donderdag en vrijdag 18 en 19 oktober welkom om de educatieve expositie te bezoeken. De school kan het zien als een afsluiting van de hele projectperiode. Ook kan er gedanst worden (5,6) liedjes of gedichten worden voorgedragen. De leiding en verantwoordelijkheid van deze presentatie ligt bij de school zelf.

Datum: 18 en 19 oktober.
Tijdstip 14.45 – 15.30 uur, zodat ouders en belangstellenden van de kinderen mee kunnen komen.

In de eindexpo:

 • verzorgt Ella het water in de vorm van Flevoland in de grote zaal van De Verbeelding (gedacht wordt aan een grootte van zo’n 8×4).
 • bouwen Lyda en Annemiek de dijken van zachte en harde dijkstenen.
 • verzorgt Gonny de eilanden, de zogenaamd nieuwe natuur. Incl. de Markerwadden, en Zeewolderwadden.
 • verzorgt Tilly een dansoptreden met de deelnemende groep.
 • mogen de mooiste Stempelposters van Hiky mee-exposeren aan de wand.
 • verzorgd Rob ‘Kunst op een Stokje’ zowel binnen als buiten.

100 jaar Zuiderzeewet en de leerlijn ‘De Culturele Haven’
De Culturele Haven is een doorlopende cultuurleerlijn van Flevolandse bodem. Kinderen leren in onze provincie over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst vaan nu.
Vanwege 100 jaar Zuiderzeewet is er een éénmalige kans voor scholen om gratis een aantal modulen uit deze leerlijn te verkennen. Het is een proefperiode. Deelname is eenvoudig door dit aan te geven op het inschrijfformulier.
Wil je juist in dit jubileumjaar meer aandacht besteden aan de Flevolandse cultuur en het erfgoed dan is er een eenmalig aanbod om voor de gereduceerde prijs van 50% een heel jaar de digitale lesomgeving beschikbaar te hebben voor de hele school.
Belangstelling? Neem contact op met de cultuurcoach van Zeewolde: Marina van Arendonk.

Aanbod brugklassers en 2e jrs. V.O. Levant

 • Kunstkijkles in de expositie WATERDICHT
 • Rondleiding excursie – LandArt Sea-Level e.a.
 • Lezing door Han Schenk tijdens geschiedenis/nederlands/aardrijkskunde
 • Kunst op een Stokje – project in de klassen mmv Rob van den Broek.
 • Participatie in afsluitende expositie in de week van 15 oktober.
 • Pluk poëzie door Nellie Versteeghe.
 • De projecten en lessen worden in overleg met de contactpersoon van de Levant/Orient Mevrouw T. Hofland óp maat’ ingezet.