IN DE K.N.O.P. (Kunst, Nieuw, Open, Project)

Een nieuw kunstproject voor de open geest door Rob van den Broek

INSPIRATIE

Kunst is altijd verbonden met nieuwe mogelijkheden en met een open geest. Met creativiteit en inspiratie. Maar wat is het? Waar komt het vandaan? En hoe doe je dat? Durven we ons zomaar open te stellen voor “de flow” van dat moment?

EXPERIMENT

In het onderwijs liggen de meeste lesprogramma’s vast. Dit kunstproject juist niet. Het is een experiment voor de kunstenaar en de klas. Alles ligt open. Het vertrekpunt wordt samen bepaald of er ontstaat spontaan een plan. Een vraag of aanleiding waar nog geen antwoord voor is. Samen gaan we op weg. Net als in een knop weet je dat er veel potentie en groeikracht is. Je kunt het alleen nog niet zien. Wie durft er mee op avontuur te gaan?

AANPAK OP MAAT

Centraal staat een bepaald project op school, of in Zeewolde. De aanleiding kan liggen bij leerkrachten, docenten of leerlingen, de kunstenaar of een schoolthema. Ook de beschikbaarheid van een bepaald materiaal kan uitgangspunt zijn. Een conflict, samenwerkingsprobleem, feest, viering, alles kan en mag. De vorm waarin is open. (beeldend, muziek, drama, media, enz.) Bij “In de knop” bepaalt de leerkracht of het team samen met de kunstenaar Rob van den Broek uit welke elementen of ingrediënten het project moet bestaan. Een open begin en open eind op basis van een gezamenlijk plan of idee. Zo nodig zullen andere disciplines en deskundigen worden betrokken. Spannend!

Doelgroep 7, 8 basisonderwijs
Periode Hele seizoen 2020-2021
Tijd Open / in overleg
Info Interactief meedenken en meedoen van docent, leerlingen en kunstenaar zorgen dat dit unieke project In de knop gaat bloeien.
Plaats In school

MUZIEK IN BEELD

Lessenserie beeldend en muziek door Rob van den Broek

INSPIRATIE
Kunst is altijd verbonden met nieuwe mogelijkheden en met een open geest. Met creativiteit en inspiratie. Maar wat is het? Waar komt het vandaan? En hoe doe je dat? Durven we zomaar nieuwe wegen in te slaan en ons open te stellen voor “de flow” van dat moment?

EXPERIMENT
In het onderwijs liggen de meeste lesprogramma’s vast. Dit kunstproject juist niet. Het is een experiment voor de kunstenaar en de klas. Alleen het uitgangspunt MUZIEK EN BEELD is het vertrekpunt. Samen wordt bepaald wat er gebouwd gaat worden en hoe het gaat klinken. Ook met klank en beeld kun je eindeloos experimenteren. Wie durft er mee op avontuur te gaan?

AANPAK OP MAAT
Rob van den Broek vertelt over zijn buitengewone instrumenten. Hij daagt leerlingen uit om met eigen elementen en ingrediënten ‘muziek en beeld’ vorm te geven. En maken we uiteindelijk samen muziek? Dat wordt spannend!

Doelgroep 7, 8 basisonderwijs
Periode Hele seizoen 2019-2020
Tijd 3 gastlessen en een presentatie
Plaats In school

KUNST OP EEN STOKJE

Kunst op een Stokje

Willem Hoogeveen is een polderpionier maar ook kunstenaar. Hij maakte ‘Kunst op een Stokje’ en filmde hoe hij kijkt naar symbolen van oud en nieuw land. De kunstwerken zet hij buiten in het landschap op een stokje. Rob van den Broek bespreekt n.a.v. de film wat er eigenlijk op een stokje geplaatst moeten worden.

De uitwerking kan op twee manieren:

1. Ik op een stokje:
Wat zijn jouw belangrijkste kenmerken en welk(e) (combinatie van) symbool hoor daar bij?
In deze workshop ga je in een aantal stappen op zoek naar antwoorden en vervolgens ga je “Ik op een stokje” echt maken.

2. Mijn huis op pootjes:
Beseffen we allemaal hoe afhankelijk is onze veiligheid van de dijken? 100 jaar Zuiderzeewet laat weer eens zien hoe geweldig de Nederlanders zijn in waterhuishouding. Maar wat als de zeespiegel zo ver stijgt dat we af en toe “natte voeten” krijgen? We gaan gewoon onze huizen op palen en in bomen bouwen. Hoe zou dat er uit kunnen zien. In deze workshop bouwen we alles op pootjes, huizen, wegen, scholen. En hoe ziet jouw eigen leefplek er dan uit?

Doelgroep 7, 8 basisonderwijs
Periode Hele seizoen 2019-2020
Tijd 2 dagdelen
Info
Plaats In school