Een Wolk van Poëzie

Gedichten willen niet altijd in boeken wonen. Soms vliegen ze vrij rond. Met Wolk kun je ze zien en lezen. Zo sta je ineens in een wolk van poëzie!

Het project:

Breng gedichten tot leven in de bibliotheek met de Wolk app! De leerlingen komen naar de bibliotheek om gedichten zelf te beleven met Wolk, een app die met behulp van augmented reality (AR) gedichten tot leven brengt in de bibliotheek. AR is een technologie waarbij digitale elementen worden toegevoegd aan de werkelijkheid, in dit geval via een app. Die app legt een virtuele laag (de gedichten) over de werkelijkheid (de bibliotheek) heen. Wolk maakt poëzie laagdrempelig, toegankelijk en leuk.

De school krijgt van FlevoMeer bibliotheek een leskist over poëzie ter voorbereiding op de workshop in de bibliotheek. Na uitleg over Wolk gaan de leerlingen onder begeleiding van een bibliotheekmedewerker aan de slag met een verwerkingsopdracht, waarbij ze aan de hand van een van de gedichten uit de app zelf een gedicht gaan schrijven. Met de geschreven gedichten kunnen de leerlingen meedoen met de gedichtenwedstrijd.

Leerdoelen bij de Wolk app en lesbrieven

Na het ervaren van de Wolk app en/of het uitvoeren van 1 van de lesbrieven hebben leerlingen:

 • kennisgemaakt met de technologie van augmented reality
 • kennisgemaakt met poëzie
 • inzicht verkregen in de werking van taal als middel om je te uiten
 • eenvoudige dicht- en rijmvormen leren kennen

Aansluiting SLO kerndoelen:

 • 9 – De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten
 • 54 – De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren
 • 55 – De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

Aansluiting kerndoelen Mediawijzer:

 • G1 – Apparaten, software en toepassingen gebruiken

We werken tijdens deze les aan de volgende 21ste-eeuwse vaardigheden:

 • creatief denken
 • samenwerken
 • communiceren
 • ICT-basisvaardigheden
 • sociale en culturele vaardigheden
Doelgroep 7,8 basisonderwijs
Periode Januari – april 2021
Tijd Bezoek in de bibliotheek 90 minuten, 2 lessen van 45 minuten door ‘dichter in de klas’.
Info Info volgt
Plaats FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde en op school

DICHTER IN DE KLAS

Veelkleurige koppen is het thema van de week van Zeewolde Werelddorp 2020. Tijdens deze week vieren we met de scholen dat we wereldburger zijn, we vieren 75 jaar vrijheid en we vieren ook onze eigen veilige en schone leefomgeving. We besteden aandacht aan de veelkleurigheid van alle inwoners van Zeewolde.

75 jaar vrijheid is de aanleiding om met kinderen in gesprek te gaan. Middels een filosofieles en een open dialoog leren kinderen hun gedachte over vrijheid te verwoorden.

Samen met een dichter ontdekken de kinderen daarna de mogelijkheden van poëzie en leren ze dat taal, behalve nuttig, ook leuk is om mee te spelen. De dichter in de klas leert ze de dichter in zichzelf kennen. Op een zelfgemaakte poëzieposter of in een gedichtenbundel geven de kinderen hun producten een verdiend podium.

Het onderwijs van Zeewolde ontwikkelt samen met dichters en kunstenaars een aanbod voor taalkunst met o.a.; filosoferen,poëzie en gedichten maken, creatief schrijven. Dit alles wordt benaderd vanuit de kunstzinnige kant.

Doelgroep 7,8 basisonderwijs
Periode Januari – april 2021
Tijd In overleg
Info 4 lessen + presentatie
Plaats In school