De ICC-cursus 2.0 – nieuw!

 

FleCk biedt dit schooljaar een nieuwe cursus tot interne cultuurcoördinator aan. De ingrediënten van de cursus zijn dezelfde als bovenstaande ‘klassieke ICC-cursus’, de route en het doel zijn alleen anders. Waar je bij de reguliere ICC-cursus een cultuurbeleidsplan voor de school schrijft en daar je traject eindigt, gaat deze ICC-cursus 2.0 verder. Het is een op maat-traject, waarin de leervraag van de school centraal staat. Een traject, waarin de school begeleid wordt tot en met de implementatie of inbedding van het plan.

Meer informatie via www.cultuureducatieflevoland.nl/icc-cursus of info@cultuureducatieflevoland.nl of 0320 727027