De ICC-cursus
(cursus tot Interne CultuurCoördinator)

Waar willen jullie als school naar toe op het gebied van cultuuronderwijs? Waarom vinden jullie cultuuronderwijs belangrijk en wat willen jullie je leerlingen meegeven aan kunst en cultuur in de acht jaar dat ze op school zijn?

Tijdens deze cursus leer je hoe je samen met je team cultuuronderwijs structureel kunt vormgeven, stimuleren en borgen. Je komt alles te weten over kunst-, erfgoed- en media-educatie en nieuwe ontwikkelingen daarbinnen. Je verkent de culturele omgeving van de school, maakt kennis met leerlijnen en schrijft aan de hand van de ambities van je school een cultuurbeleidsplan.

Mocht je school al beschikken over een ICC-er en een cultuurbeleidsplan, dan wordt er tijdens de cursus geen volledig nieuw plan gevraagd maar word je tijdens de cursus begeleid in het actualiseren en/of verstevigen van het bestaande cultuurbeleidsplan.

Doel: Kennis en vaardigheden ontwikkelen om (met een cultuurplan in de hand) als interne cultuurcoördinator te functioneren in de school
Doelgroep: Leerkrachten en schoolleiders
Data: Zeven dagdelen, verspreid over de maanden september 2020 – juni 2021
Tijdstip: In afstemming met de groep
Kosten: € 125,- per deelnemer
Plaats: Flevoland
Opmerking: Aan de hand van de inschrijvingen worden de cursuslocaties bepaald

Klik hier voor meer informatie, om je in te schrijven (tot 1 juli 2020), of mail naar Cultuureducatie Flevoland.