WERELDSE DANSEN

Lessenserie volksdans door Daniel Sandu

Dansdocent Daniel Sandu is een werelddanser van formaat. Elke groep krijgt hij aan het dansen.
Zijn inbreng gaat niet alleen over culturele verschillen en werelddansen. Het gaat ook over respect en zelfvertrouwen. Een prachtig voorbeeld waarbij cultuur zo versterkend kan werken. Plezier, danskriebels en de spontaniteit van kinderen zijn voor hem een bron van inspiratie in de workshops.

In een sneltreinvaart maken de kinderen kennis met verschillende dansstijlen uit vele culturen.zier, de danskriebels en de spontaniteit van kinderen zijn voor mij een bron van inspiratie in mijn Daniel komt 3 lessen geven in de groep. Daarna is de afsluiting op woensdagmorgen 4 april met andere deelnemende groepen in De Verbeelding.

Kinderen die nog een keer willen optreden komen in de middag naar het Werelddorpdagfeest waar wereld dans en wereldmuziek centraal staat en jong en oud mag meedoen.

Doelgroep5, 6, 7, 8 basisonderwijs
PeriodeMaart, april 2019
Tijd3 gastlessen en een presentatie
PlaatsBezoek en eindpresentatie in De Verbeelding

WOENSDAG 4 APRIL WERELDDORPDAG 2018

In 2016 is voor de eerste keer Werelddorpdag georganiseerd. Deze dag is in samenwerking met alle scholen van Zeewolde, de gemeente, Stichting De Verbeelding, St. Qem  en Stichting Zeewolde Werelddorp tot stand gekomen.
Eén keer in de vier jaar is er een grote scholenactie om geld in te zamelen voor het dorp Gaonko in Burkina Fasso. De gemeente Zeewolde ondersteunt dit vanwege haar betrokkenheid bij de Millenniumdoelen. De volgende actie zal in 2020 plaats vinden.

In de tussenliggende jaren willen we de thematiek van Werelddorpdag en de Millenniumdoelen niet uit het oog verliezen. Het directeurenplatform ZHZZ heeft in samenspraak met de Cultuurmakelaar Zeewolde in juni 2016 het besluit genomen om jaarlijks aandacht te besteden aan Werelddorpdag en de achterliggende doelstellingen.

Het onderwijs heeft toegezegd de minimale inspanning van het jaarlijks hijsen van de vlag op Werelddorpdag te ondersteunen. Eigen initiatieven, educatieve uitwerkingen of goede doelen acties liggen in de verantwoordelijkheid bij de scholen zelf.

Doelstelling:

  • het besef versterken dat wij wereldburgers zijn en omzien naar burgers over grenzen heen.
  • bewustwording dat diverse inwoners van Zeewolde uit verschillende culturen komen .
  • ontmoeting en verbinding, plezier beleven met diverse culturen in Zeewolde door middel van culturele activiteiten.
  • aandacht vragen voor Zeewolde Werelddorp, Wereldburgers, Wereldvrede.

Vervolg:
In 2018 organiseren stichting de Verbeelding, de cultuurmakelaar Zeewolde, stichting QEM in samenwerking met de gemeente Zeewolde op woensdag 4 april Werelddorpdag 2018 in en om de Verbeelding met een muzikaal en cultureel programma. Over het programma wordt u na concretisering, verder geïnformeerd. Dit samenwerkingsverband staat garant voor een unieke beleving.