VEELKLEURIGE KOPPEN

Veelkleurige koppen is het thema van de week van Zeewolde Werelddorp 2020. Tijdens deze week vieren we met de scholen dat we wereldburger zijn, we vieren 75 jaar vrijheid en we vieren ook onze eigen veilige en schone leefomgeving. We besteden aandacht aan de veelkleurigheid van alle inwoners van Zeewolde.

De kunstenaar geeft een inspiratieles over verschillenden uiterlijke kenmerken. Samen maken de leerlingen hun eigen kleurrijke kop van diverse houten materialen. In een vervolgles wordt deze kop kleurrijk beschilderd. Alle kleurrijke koppen worden buiten bij de rotonde geëxposeerd om de inwoners van Zeewolde te informeren over de week van Zeewolde Werelddorp.

In 2016 is voor de eerste keer Werelddorpdag georganiseerd. Deze dag is in samenwerking met alle scholen van Zeewolde, de gemeente, Stichting De Verbeelding, St. Qem  en Stichting Zeewolde Werelddorp tot stand gekomen.
Eén keer in de vier jaar is er een grote scholenactie om geld in te zamelen voor het dorp Gaonko in Burkina Fasso. De gemeente Zeewolde ondersteunt dit vanwege haar betrokkenheid bij de Millenniumdoelen. De volgende actie zal in 2020 plaats vinden.

In de tussenliggende jaren willen we de thematiek van Werelddorpdag en de Millenniumdoelen niet uit het oog verliezen. Het directeurenplatform ZHZZ heeft in samenspraak met de Cultuurmakelaar Zeewolde in juni 2016 het besluit genomen om jaarlijks aandacht te besteden aan Werelddorpdag en de achterliggende doelstellingen.

Het onderwijs heeft toegezegd de minimale inspanning van het jaarlijks hijsen van de vlag op Werelddorpdag te ondersteunen. Eigen initiatieven, educatieve uitwerkingen of goede doelen acties liggen in de verantwoordelijkheid bij de scholen zelf.

Doelstelling:

  • het besef versterken dat wij wereldburgers zijn en omzien naar burgers over grenzen heen.
  • bewustwording dat diverse inwoners van Zeewolde uit verschillende culturen komen .
  • ontmoeting en verbinding, plezier beleven met diverse culturen in Zeewolde door middel van culturele activiteiten.
  • aandacht vragen voor Zeewolde Werelddorp, Wereldburgers, Wereldvrede.

Vervolg:
In 2020 organiseren stichting de Verbeelding, de cultuurmakelaar Zeewolde, stichting QEM in samenwerking met de gemeente Zeewolde op Werelddorpdag 2020 in en om de Verbeelding met een muzikaal en cultureel programma. Over het programma wordt u na concretisering, verder geïnformeerd. Dit samenwerkingsverband staat garant voor een unieke beleving.

Doelgroep7,8 basisonderwijs
PeriodeJanuari t/m april 2020
Tijd3 lessen + presentatie
InfoSamenwerking met docent beeldende vorming
PlaatsIn school
MaterialenVerzorgd door school / in overleg