Cursus Interne Cultuurcoördinator

Waar willen jullie als school naar toe op het gebied van cultuuronderwijs? Waarom vinden jullie cultuuronderwijs belangrijk en wat willen jullie je kinderen meegeven aan kunst en cultuur in de acht jaar dat ze op school zijn?

Tijdens deze cursus leer je hoe je samen met je team cultuuronderwijs structureel kunt vormgeven, stimuleren en borgen. Je komt alles te weten over kunst-, erfgoed- en media-educatie en nieuwe ontwikkelingen daarbinnen. Je verkent de culturele omgeving van de school, maakt kennis met leerlijnen en schrijft aan de hand van de ambities van je school een culltuurbeleidsplan.

Na afronding van de cursus ontvang je het landelijk erkende ICC-certificaat en ben je officieel ICCér. De ICC-cursus is opgenomen in het Lerarenregister. Het succesvol afronden levert 50 registeruren op.

Voor meer info: kijk op www.cultuureducatieflevoland.nl/icc-cursus