BODYPERCUSSIE YEAH!

Lessenserie bodypercussie door Frederike de Winter van Sebastian Muziekonderricht

Bodypercussie Yeah! is een lessenserie van 3 x 45 minuten. Tijdens de lessen leren de leerlingen verschillende bodypercussie ritmes met lichaam en stem die met elkaar gecombineerd worden tot swingende nummers. Een hoogtepunt is de Bodysound Blues waarin de leerlingen eigen lichaamsgeluiden bedenken die door de rest van de klas worden herhaald. Een zingende en swingende lessenserie vol energie en plezier!

Doelgroep5, 6 basisonderwijs
PeriodeHele seizoen 2019-2020
TijdIn overleg
Info3 Lessen
PlaatsIn school